Chất lượng thông tin kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin chia sẻ tới các bạ tài liệu về Chất lượng thông tin kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin nói chung và chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập nói riêng đang ngày càng là mối quan tâm chung của toàn xã hội. Vì vậy, đã có không ít các nghiên cứu về vấn đề này kể cả trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, các đề tài trước đây chủ yếu xoay quanh vấn đề nghiên cứu chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp ngoài quốc dân, còn tại các đơn vị công nói chung và các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập nói riêng còn rất hạn chế.
Trong nghiên cứu này, mục tiêu của tác giả là xem xét và tìm ra mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (trong đó đại diện là 03 trường đại học và 03 trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu này sẽ trả lời các câu hỏi: “Những tiêu chuẩn nào là thang đo chất lượng thông tin kế toán?” “Các nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán?” và “Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương?”.
Tổng hợp các lý luận, thừa kế kết quả từ các nghiên cứu trước đây có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên các thang đo chất lượng thông tin kế toán; 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán gồm: Môi trường pháp lý, môi trường chính trị, môi trường kinh tế, môi trường văn hoá và môi trường giáo dục; xây dựng mô hình nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu cùng với bảng câu hỏi khảo sát. Từ đó, tác giả tiến hành khảo sát thực tế, tổng hợp kết quả và xử lý số liệu khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 02/2015 đến tháng 05/2015 bằng cách sử dụng excel và phần mềm SPSS.
Thông qua quá trình đánh giá thang đo; kiểm định độ tin cậy (hệ số Cronbach Alpha); kiểm định giá trị của thang đo (phân tích nhân tố khám phá EFA); kiểm định các giả thuyết nghiên cứu (mô hình hồi quy tuyến tính)… Luận văn đã đưa ra kết quả nghiên cứu gồm cả 05 nhân tố đều ảnh hưởng theo chiều dương (+) đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công
lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, có 02 nhân tố có tác động mạnh mẽ nhất là Nhân tố Môi trường pháp lý (β = 0,364) và Môi trường chính trị (β = 0,280); các nhân tố còn lại cũng có tác động nhưng ở mức độ không cao: Môi trường văn hoá (β = 0,180), Môi trường kinh tế (β = 0,161) và Môi trường giáo dục (β = 0,068).
Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã đề xuất một số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân tố nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, các đề xuất này chỉ mang tính chất chung chung, chưa cụ thể và đi sâu vào từng yếu tố của các nhân tố ảnh hưởng. Và đây chính là một trong những hạn chế của đề tài. Một hạn chế nữa là phạm vi nghiên cứu của đề tài chưa được đa dạng, chỉ mới tập trung ở một số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (bậc cao đẳng, đại học) trên địa bàn tỉnh Bình Dương nên số lượng mẫu không cao, kết quả chưa bao quát. Vì vậy hướng nghiên cứu cho đề tài tiếp theo mà tác giả lựa chọn là nghiên cứu về chuẩn mực kế toán công – nghiên cứu về các giải pháp để thống nhất các quy định kế toán, hình thành một chế độ kế toán chung cho khu vực công tại Việt Nam trong đó có đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về: Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm trong bài báo cáo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về: Chất lượng thông tin kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục […]

Contact Me on Zalo