Cái nhìn tổng quan và ý nghĩa thực tiễn về thông tin kế toán

Rate this post

Báo cáo thực tập kế toán xin chia sẻ tới các bạn tài liệu về Cái nhìn tổng quan và ý nghĩa thực tiễn về thông tin kế toán  để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đổi mới kinh tế – xã hội của đất nước.
Các đơn vị hành chính sự nghiệp là các đơn vị quản lý hành chính Nhà nước như đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế… hoạt động bằng nguồn kinh phí của Nhà nước cấp, hoặc các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, thu từ kết quả hoạt động kinh doanh hay nhận viện trợ biếu tặng theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho.
Chính vì vậy mà chất lượng thông tin kế toán là một yếu tố rất quan trọng cần được tìm hiểu và hoàn thiện nhằm phát huy tốt nhất vai trò của kế toán hành chính sự nghiệp.
Tính cấp thiết của đề tài
Thông tin kế toán, mô tả vấn đề tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là kết quả của hệ thống thông tin kế toán; phản ánh được hiệu quả hoạt động cũng như mức độ tuân thủ pháp luật trong việc chấp hành theo đúng các quy định do Nhà nước ban hành.
Tuy nhiên, hiện nay chất lượng thông tin kế toán ngày càng phát sinh nhiều sai sót và gian lận. Tình trạng này không chỉ diễn ra trong các doanh nghiệp kinh doanh lớn trên toàn thế giới đã được công bố như: Lucent, Enron, Worldcom, Tyco…. Mà còn diễn ra ngay trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp cả trong nước.
Vì vậy, nâng cao chất lượng thông tin kế toán đã và đang trở thành nhu cầu bức thiết trong toàn xã hội và trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, chất lượng thông tin trong các đơn vị giáo dục sự nghiệp công lập đang dần được quan tâm nhằm cải tạo chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm hiểu các nhân tố cũng như mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến chất lượng thông tin kế toán; từ đó có hướng tác động, điều chỉnh tích cực, phù hợp đến các nhân tố trọng yếu giúp cải thiện chất lượng thông tin kế toán theo mong muốn.
Bình Dương là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ; là một trong những địa phương năng động trong kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài; là một tỉnh phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực giáo dục. Hệ thống giáo dục sự nghiệp tại tỉnh Bình Dương có 08 trường đại học, 04 trường cao đẳng, 08 trường trung cấp chuyên nghiệp cả công lập và ngoài công lập; là nơi đào tạo ra đội ngũ lao động dồi dào, có trình độ kỹ thuật cao. Để nền kinh tế nói riêng và mọi lĩnh vực nói chung trong tỉnh ngày càng phát triển thì đòi hỏi nền giáo dục tỉnh Bình Dương phải cung cấp cho xã hội một đội ngũ lao động ngày càng cao về trình độ chuyên môn, mức độ phù hợp và cần thiết với nhu cầu thực tiễn. Chính vì vậy mà nhu cầu nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp giáo dục công lập nói riêng (các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập được đề cập ở đây là các trường bậc cao đẳng, đại học công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương) đang trở thành nhu cầu bức thiết của tỉnh. Câu hỏi được đặt ra là chất lượng thông tin kế toán tại các trường này cung cấp như thế nào và các nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán đó?
Xuấtpháttừthựctiễnnêu trên, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương” được lựa chọn để nghiên cứu.
Mục tiêu nghiên cứu
– Khảo sát thực trạng các đối tượng sử dụng, trình bày TTKT tại các đơn vị SNGD công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể tại 03 trường đại học công lập và 03 trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh.
– Nhận diện và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT tại các đơn vị SNGD công lập bậc Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
– Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chất lượng TTKT tại các đơn vị SNGD công lập bậc Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
– Đánh giá được thực trạng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến chất lượng TTKT của các đơn vị SNGD công lập bậc Cao đẳng, Đại học tại tỉnh Bình Dương.
Nội dung nghiên cứu
Do hạn chế về thời gian và khả năng nghiên cứu cũng như một số khó khăn khách quan khác, cho nên luận văn này sẽ đi sâu vào một số lĩnh vực sau:
Đối tượng nghiên cứu
– Chất lượng thông tin kế toán
– Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị SNGDcông lập (bao gồm 03 trường đại học và 03 trường cao đẳng công lập) trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua việc khảo sát các đối tượng là giảng viên, nhân viên kế toán công tác tại các đơn vị này.

Phạm vi nghiên cứu
– Không gian nghiên cứu: đề tài tập trung vào việc tìm hiểu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT và mức độ tác động của các nhân tố này đến chất lượng TTKT được công bố trên báo cáo tài chính tại các đơn vị SNGD công lập (gồm 03 trường đại học và 03 trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
– Thời gian nghiên cứu: Dữ liệu nghiên cứu, khảo sát được tiến hành từ tháng 02 năm 2015 đến tháng 05 năm 2015.
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng đồng thời hai phương pháp nghiên cứu: định tính và định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính được dùng để khái quát hóa, mô tả các lý thuyết về thông tin kế toán, chất lượng thông tin kế toán, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để xác định, kiểm chứng các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Ý nghĩa khoa học
– Vận dụng được cơ sở lý thuyết về chất lượng thông tin kế toán và kết quả khảo sát để phát triển mô hình đánh giá chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (bậc Cao đẳng, Đại học) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
– Vận dụng được phương pháp kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính bội để đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố của chất lượng thông tin kế toán của các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (bậc Cao đẳng, Đại học) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ý nghĩa thực tiễn
– Kết quả nghiên cứu giúp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán, từ đó có những giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại đơn vị mình.
– Làm tài liệu tham khảo, làm tư liệu giảng dạy thực tế cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương có các môn giảng dạy liên quan đến kế toán hành chính sự nghiệp, hệ thống thông tin kế toán…
– Kết quả nghiên cứu cũng có thể mở rộng và làm tài liệu tham khảo, ứng dụng trong đánh giá chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục khác ngoài công lập và ngoài tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về: Chất lượng thông tin kế toán đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Cái nhìn tổng quan và ý nghĩa thực tiễn về thông tin kế toán […]

Contact Me on Zalo