Bài tập kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp

Bài tập kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp

Phương pháp liên hợp: Áp dụng kết hợp nhiều PP để tính giá thành SP

Ví dụ: Tại một DN tiến hành SX 2 loại Sp A và B, cuối tháng hạch toán, chi phí được tập hợp như sau: (Đvị tính: 1.000đ)

  1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 5.000
  2. Chi phí nhân công trực tiếp: 1.500
  3. Chi phí SX chung: 1.200
  4. SL Sp hoàn thành trong tháng: SP A Nhập kho 900, SP B hoàn thành gửi bán ngay: 400

Yêu cầu: Tính giá thành từng loại SP theo các PP phù hợp biết:

TH1:

– CP NVL TT SP a: 3.200. SP B: 1.800

  • CP SX chung phân bổ theo chi phí NVL trực tiếp
  • Chi phí SXKD DD đầu kỳ của SP A là 400, SP B 600
  • CP SXKD DD Ckỳ của SP A 768, SP B 232

TH2: Chi phí SX tập hợp chung không hạch toán riêng được cho từng SP A và B, biết hệ số quy đổi SP A là 1.25, SP B 1.75, chi phí SX KD DD đầu kỳ: 600, cuối kỳ: 1.000

TH3: Chi phí SX ko hạch toán riêng cho từng SP và giữa Sp A và B không có hệ số quy đổi, biết giá thành KH SP A là 4, Sp B là 6, CPSX DD ĐK A: 600, B: 1000

Lời giải bài tập kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*