Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Rate this post

Tiếp tục share lên cho các bạn 3 bài mẫu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản phẩm tại các công ty xây lắp, công ty may mặc. Các bài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm các công ty khác các bạn theo dõi trên website thêm nhé.

LƯU Ý: Nhiều bạn gặp khó khăn trong quá trình làm bài, Qúa trình làm bài nếu các bạn có nhu cầu làm báo cáo thực tập trọn gói, bài làm chất lượng và không lỗi đạo văn, các bạn Inbox mình nhé https://zalo.me/0909232620

DOWNLOAD kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Mặc

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngành may mặc là một trong những ngành công nghiệp đang phát triển của nước ta. Do đó giữa các doanh nghiệp chịu mọi áp lực cạnh tranh hết sức gay gắt. Một trong những lĩnh vực cạnh tranh mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu là làm thế nào để hạ thấp giá bán của sản phẩm của mình làm ra thông qua các biện pháp hạ thấp giá thành sản xuất.

Xét trong phạm vi một doanh nghiệp giá thành sản phẩm thấp là điều kiện để xác định giá bán hợp lý, từ đó không những giúp doanh nghiệp đẩy mạnh được quá trình tiêu thụ sản phẩm, mà còn tạo điều kiện mở rộng cho quá trình sản xuất. Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp sẽ mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội tăng tích lũy cho nền kinh tế, tăng nguồn thu cho quốc gia.

Do đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vị trí vô cùng quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở mọi doanh nghiệp sản xuất. Qua công tác hạch toán này, kết hợp với các tài liệu về phí tổn sản xuất, kết quả của quá trình sản xuất, tình trạng thực hiện lao động, tình hình thực hiện giá thành trong từng thời kỳ sản xuất … mà doanh nghiệp có biện pháp kiểm tra giám sát các khoản chi phí trong giá thành, tối thiểu hoá mức chi phí từ đó giảm giá thành. Vì vậy, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản lý tìm kiếm lợi nhuận và tăng cường quản trị trong doanh nghiệp.

Xuất phát từ vai trò và tác dụng đó, khi được thực tập tại Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương, em nhận thấy kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là trọng tâm trong công tác kế toán của Công ty do đó em chọn đề tài:  “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương” cho báo cáo thực tập của mình.

 Xem chuyên mục Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tìm hiểu cách tập hợp chi phí sản xuất và yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm của Công ty. Sau khi tính giá thành làm cơ sở để đưa ra ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của Công ty và đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh.

 1. Nhiệm vụ nghiên cứu (bài mẫu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản phẩm)

–           Tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục, hạch toán và lên sơ đồ chữ T.

–           Kết chuyển và tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm.

–           Đánh giá công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty và đề ra các biện pháp hoàn thiện.

 1. Phương pháp nghiên cứu

         Phương pháp thu thập số liệu:

–           Thu thập, nghiên cứu tài liệu (sổ sách, bảng biểu, chứng từ…) tại phòng kế toán tài vụ của Công ty.

–           Tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty bằng cách hỏi cán bộ Công ty.

–           Tham khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

         Phương pháp xử lý số liệu:

–           Tổng hợp, thống kê, so sánh và phân tích.

 1. Kết cấu của đề tài

Đề tài nghiên cứu gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

Chương 2: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương.

Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương.

Chương 4: Nhận xét và kiến nghị.

DOWNLOAD FILE

DOWNLOAD Bài Mẫu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây lắp

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam là đất nước đang trong quá trình xây dựng cơ bản và hoàn thiện cơ sở hạ tầng một cách toàn diện từ thành phố đến nông thôn, do đó chi phí cho đầu tư xây dựng cơ bản chiềm một tỷ trọng rất lớn trong tổng ngân sách của nhà nước cũng như ngân sách của các doanh nghịệp. Việc tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp một cách kịp thời chính xác, đầy đủ có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác quản lý chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. Mặt khác sản xuất xây lắp là nột ngành sản xuất có tính chất công nghiệp nhưng lại là một ngành công nghiệp đặc biệt. Sản xuất xây lắp cũng cũng được tiến hành liên tục từ khâu thăm dò, khảo sát  đến thiết kế thi công và quyết toán công trình.

Tuy nhiên việc ghi chép phân loại chi phí là một công việc khá phức tạp, nó đòi hỏi phải được ghi chép theo từng nội dung cụ thể, từng đối tượng tập hợp chi phí, từng đối tượng tính giá thành. Muốn làm tốt điều này kế toán phải tiến hành phân loại chi phí một cách khoa học và thống nhất theo từng nội dung cụ thể. Trong diều kiện của nền kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn toàn như hiện nay thì việc quản lý tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lợi nhuận và khả năng huy động vốn cho các dự án là điều kiện hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, toàn doanh nghiệp

Mẫu nhật ký thực tập ngành kế toán

Em chọn đề tai: “Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp” với phương pháp nghiên cứu chủ yếu từ thực tế kinh doanh tại công ty CP xây lắp Cửu Long mà em thu thập được sau 3 tháng được thực tập trực tiếp tại doanh nghiệp. Từ những thông tin thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty em so sánh với những kiến thức được học tại trường để thấy được những điểm khác biệt giữa lý thuyết và thực tế từ đó đưa ra nhận xét và những kiến nghị của cá nhân em.

Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm có 3 phần sau: (Bài mẫu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản phẩm)

Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

Phần 2: Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp Cửu Long.

Phần 3: Nhận xét và kiến nghị.

DOWNLOAD FILE

DOWNLOAD Bài Mẫu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng

LỜI MỞ ĐẦU

Sự chuyển đổi nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường và việc hoà nhập vào sự phát triển chung trên toàn thế giới là một tất yếu khách quan.Sự ra đời lớn mạnh như vũ bảo của các doanh nghiệp, cũng như sự thay thế tất yếu khách quan của nó góp phần đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế ổn định xã hội từng bước hoàn thiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN mà Đảng đã vạch ra.

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kịnh tế tổng hợp được kết tinh từ quá trính cố gắng và nổ lực của doanh nghiệp.Nó thể hiện trình độ quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng với chất lượng sản phẩm,giá thành nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường .Vì vậy thông qua giá thành sản xuất của doanh nghiệp ta có thể đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Qua nghiên cứu thực tế tại Công ty CP XD & TM Hoàng Sơn, .kết hợp với kiến thức đã học cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trần Trọng Phức em đã chọn đề tài:”Hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp “tại Công ty CPXD & TM Hoàng Sơn để làm đề tài tốt nghiệp.

Nội dung chuyên đề  gồm 3 phần chính: bài mẫu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản phẩm

Phần 1: Thực tế về công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Sơn

Phần 2: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây và Thương mại Hoàng Sơn

Do thời gian thực tập còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa có nên đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo ,anh chị phòng kế toán góp ý dể em có thêm kinh nghiệm,và kiến thức.

NHỮNG CHỨNG TỪ CẦN XIN LÀM BÀI TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN

 • MỤC LỤC (Bài mẫu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản phẩm)
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • PHẦN 1-THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VA THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN
 • I.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN
 • 1.Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
 • 2.Hình thức sổ kế toán
 • II-THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN
 • 2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN
 • 2.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất xây lắp
 • 2.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp
 • 2.1.3.Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
 • 2.1.4.Phương pháp tính giá thành
Dịch vụ viết thuê kế toán trọn góiDịch vụ viết thuê kế toán trọn gói
Dịch vụ viết thuê kế toán trọn gói
 • 2.2.TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN
 • 2.2.1.Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.2.2.Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.2.3.Hạch toán và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công
 • 2.2.4.Hạch toán  và phân bổ chi phí sản xuất chung
 • 2.3.TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN (Bài mẫu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản phẩm)
 • 2.3.1.Tập hợp chi phí sản xuất
 • 2.3.2.Đánh giá sản phẩm dở dang
 • 2.3.3.Tính giá thành sản phẩm
 • PHẦN 2-MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN
 • 3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN
 • 3.1.1.Thuận lợi
 • 3.1.2.Khó khăn
 • 3.2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG SƠN

XEM THÊM

Viết thuê báo cáo thực tập kế toán trọn gói

Trên đây là 3 bài mẫu Kế Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản phẩm, bao gồm kế toán tại công ty May mặc, kế toán tại công ty xây dựng, các bạn có thể tham khảo làm cho bài Báo cáo thực tập, khóa luận kế toán của mình. Qúa trình làm bài nếu các bạn có nhu cầu làm báo cáo thực tập trọn gói, bài làm chất lượng và không lỗi đạo văn, các bạn Inbox mình nhé https://zalo.me/0909232620

DOWNLOAD FILE

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Bài tập kế toán chi phí sản xuất tại doanh nghiệp […]

Contact Me on Zalo