Bài mẫu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán HAY sinh viên tham khảo

Rate this post

Bài mẫu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán HAY

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0973 287 149

Bài mẫu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán HAY sinh viên tham khảo

  • Các trường hợp phát sinh quan hệ thanh toán với người bán tại Công ty

– Là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh xi măng Công ty mua xi măng từ sáu công ty xi măng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Do đặc thù là một doanh nghiệp đầu mối chuyên cung cấp xi măng cho 15 tỉnh thành miền Bắc nên quan hệ thanh toán với các nhà cung cấp xi măng này phát sinh thường xuyên và có giá trị lớn và do đó quan hệ thanh toán với nhà cung cấp xi măng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Công ty. Các hợp đồng cung cấp xi măng thường được Công ty ký hợp đồng vào đầu năm tài chính.

– Ngoài chi phí chính là chi phí mua xi măng, tại Công ty còn phát sinh các chi phí khác làm phát sinh quan hệ thanh toán với người bán như: chi phí vận chuyển xi măng, chi phí bốc xếp, mua TSCĐ, mua công cụ dụng cụ phục vụ quản lý, các dịch vụ mua ngoài như: điện, nước, văn phòng phẩm,… Các chi phí về mua sắm TSCĐ, công cụ dụng cụ, điện nước… phát sinh không thường xuyên hoặc mật độ phát sinh không nhiều hay giá trị thanh toán không lớn được kế toán hạch toán trên một sổ chi tiết chung theo đối tượng cụ thể.

  • Chính sách thanh toán

Đối với các chi phí mua xi măng và chi phí vận chuyển phát sinh thường xuyên và mật độ nghiệp vụ phát sinh nhiều có giá trị thanh toán lớn Công ty thường thanh toán cho người bán trên cơ sở hoá đơn và hợp đồng cung cấp bằng cách trả chậm. Thông thường là sau 25 ngày kể từ ngày mua hàng. Do vậy tài khoản 331- “Phải trả người bán” thường có số dư Có. Căn cứ vào số dư Có của TK 331 và tính toán của kế toán thanh toán mà Công ty thanh toán với người bán, hình thức thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng là chủ yếu, ngoài ra Công ty còn thanh toán bằng tiền mặt. Bên cạnh đó Công ty còn thực hiện trả trước cho người bán, đó là hai công ty: Công ty Xi măng Tam Điệp và Công ty Xi măng Hoàng Mai. Tuy nhiên do đặc thù là một công ty kinh doanh mặt hàng xi măng nên Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng không được hưởng chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại hay giảm giá hàng mua như trường hợp các công ty thương mại khác. Nhưng Công ty cũng được khuyến mãi xi măng từ hai công ty là: Công ty Xi măng Tam Điệp và Công ty Xi măng Bút Sơn và do đó Công ty cũng chỉ thực hiện khuyến mãi xi măng cho khách hàng mua hai loại xi măng của hai nhà máy này.

Đối với các chi phí khác như: mua sắm TSCĐ, văn phòng phẩm, điện nước, điện thoại… Công ty thường thanh toán ngay bằng tiền gửi ngân hàng hoặc tiền mặt.

Công ty chỉ có quan hệ thanh toán với các người bán trong nước và không phát sinh quan hệ thanh toán với người bán nước ngoài và bằng ngoại tệ.

  • Đối tượng thanh toán

Với hoạt động mua hàng, đối tượng thanh toán chủ yếu của Công ty là sáu công ty xi măng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đó là: Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Bút Sơn, Công ty Xi măng Tam Điệp, Công ty Xi măng Hải Phòng và Công ty Xi măng Hoàng Mai; với bốn loại xi măng chính là: Xi măng bao PCB30, xi măng bao PCB40, xi măng rời PCB30, xi măng rời PCB40; và giá mua là do Tổng công ty quy định cho từng loại xi măng. Trong tương lai sau khi cổ phần hoá, Công ty có kế hoạch mua xi măng của các công ty như: Chinfon, Nghi Sơn, Phúc Sơn…

Ngoài ra, riêng chi phí vận chuyển xi măng đã chiếm khoảng 10% tổng chi phí của Công ty do đó quan hệ thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển rất quan trọng đối với Công ty. Công ty còn có quan hệ thanh toán với các công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển như: Công ty TNHH Hồng Hà, Công ty TNHH Thành Nam, Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty TNHH Anh Vũ, Công ty TNHH Thái Hà, Công ty cổ phần Vận tải An Châu, Công ty TNHH Sơn Lộc, Xí nghiệp Tập thể cổ phần Cường Thịnh, Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải…

2.2.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty

  • Chứng từ sử dụng trong hạch toán thanh toán với người bán tại Công ty

Nghiệp vụ thanh toán với người bán của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng phát sinh bao gồm thanh toán với các nhà cung cấp xi măng, các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và một số nhà cung cấp khác. Hệ thống chứng từ làm cơ sở cho quá trình hạch toán thanh toán với người bán của Công ty bao gồm các chứng từ sau:

– Các chứng từ mua hàng: Hợp đồng mua hàng, Phiếu xuất kho của người bán, Hoá đơn tài chính, Biên bản thanh lý hợp đồng mua hàng, Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá, Phiếu nhập kho, Biên bản giao nhận TSCĐ…

– Các chứng từ thanh toán công nợ với người bán: Biên bản nhận nợ, Giấy báo Nợ của ngân hàng, Uỷ nhiệm chi, Phiếu chi…

Ví dụ 1:

Ngày 15/01/2006, Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng ký hợp đồng mua xi măng của Công ty Xi măng Hoàng Thạch. Mặt hàng xi măng Hoàng Thạch PCB40. Số lượng 500 tấn, đơn giá 680.000 đồng/tấn, thuế suất thuế GTGt 10%. Phương thức thanh toán: trả chậm sau 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Ngày giao hàng 05/11/2006.

Các chứng từ Công ty sử dụng để hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với Công ty Xi măng Hoàng Thạch là: Hợp đồng mua bán hàng hoá, Phiếu xuất kho, Hoá đơn GTGT, Uỷ nhiệm chi, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hoá. Hoá đơn GTGT được trình bày như mẫu dưới đây.

  • Đối tượng thanh toán

Với hoạt động mua hàng, đối tượng thanh toán chủ yếu của Công ty là sáu công ty xi măng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đó là: Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Bút Sơn, Công ty Xi măng Tam Điệp, Công ty Xi măng Hải Phòng và Công ty Xi măng Hoàng Mai; với bốn loại xi măng chính là: Xi măng bao PCB30, xi măng bao PCB40, xi măng rời PCB30, xi măng rời PCB40; và giá mua là do Tổng công ty quy định cho từng loại xi măng. Trong tương lai sau khi cổ phần hoá, Công ty có kế hoạch mua xi măng của các công ty như: Chinfon, Nghi Sơn, Phúc Sơn…

Ngoài ra, riêng chi phí vận chuyển xi măng đã chiếm khoảng 10% tổng chi phí của Công ty do đó quan hệ thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển rất quan trọng đối với Công ty. Công ty còn có quan hệ thanh toán với các công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển như: Công ty TNHH Hồng Hà, Công ty TNHH Thành Nam, Công ty TNHH Thanh Bình, Công ty TNHH Anh Vũ, Công ty TNHH Thái Hà, Công ty cổ phần Vận tải An Châu, Công ty TNHH Sơn Lộc, Xí nghiệp Tập thể cổ phần Cường Thịnh, Công ty Quản lý đường sắt Hà Hải…

2.2.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty

  • Chứng từ sử dụng trong hạch toán thanh toán với người bán tại Công ty

Nghiệp vụ thanh toán với người bán của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng phát sinh bao gồm thanh toán với các nhà cung cấp xi măng, các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và một số nhà cung cấp khác. Hệ thống chứng từ làm cơ sở cho quá trình hạch toán thanh toán với người bán của Công ty bao gồm các chứng từ sau:

– Các chứng từ mua hàng: Hợp đồng mua hàng, Phiếu xuất kho của người bán, Hoá đơn tài chính, Biên bản thanh lý hợp đồng mua hàng, Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá, Phiếu nhập kho, Biên bản giao nhận TSCĐ…

– Các chứng từ thanh toán công nợ với người bán: Biên bản nhận nợ, Giấy báo Nợ của ngân hàng, Uỷ nhiệm chi, Phiếu chi…

ngoài Bài mẫu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán  cho BCTT – CHUYÊN ĐỀ ra, bạn có thể tải đề cương, bài mẫu kế toán tại website. Chúc các bạn làm bài thật tốt

Ví dụ 1:

Ngày 15/01/2006, Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng ký hợp đồng mua xi măng của Công ty Xi măng Hoàng Thạch. Mặt hàng xi măng Hoàng Thạch PCB40. Số lượng 500 tấn, đơn giá 680.000 đồng/tấn, thuế suất thuế GTGt 10%. Phương thức thanh toán: trả chậm sau 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Ngày giao hàng 05/11/2006.

Các chứng từ Công ty sử dụng để hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với Công ty Xi măng Hoàng Thạch là: Hợp đồng mua bán hàng hoá, Phiếu xuất kho, Hoá đơn GTGT, Uỷ nhiệm chi, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hoá. Hoá đơn GTGT được trình bày như mẫu dưới đây.

+ TK 3314109: Các khoản phải trả của chi nhánh Vĩnh Phúc

+ TK 3314110: Các khoản phải trả của chi nhánh Phú Thọ

Ngoài ra, kế toán tại Công ty cũng sử dụng các tài khoản khác như: TK 111, 112, 627, 151,152, 211, 214… trong quan hệ thanh toán với người bán.

Căn cứ vào hợp đồng ký kết với người bán, Công ty tiến hành mua xi măng hoặc tài sản theo đúng thời gian và các quy định khác trong hợp đồng. Xi măng được vận chuyển về kho của Công ty hoặc được chuyển đến các chi nhánh, trung tâm hay vận chuyển thẳng cho khách hàng. Kế toán tại các trung tâm, chi nhánh theo dõi và ghi chép trên sổ chi tiết tài khoản 331 cho từng lần nhập và cho từng người bán. Dựa theo số liệu tổng hợp tính toán số dư của  tài khoản 331 chi tiết cho từng người bán về thời hạn thanh toán, số nợ phải trả người bán mà Công ty sẽ có quyết định thanh toán cho từng người bán.

2.2.1.3. Sổ kế toán thanh toán với người bán tại Công ty

Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng áp dụng hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chung, các sổ sách kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán tại Công ty bao gồm: Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 331, Sổ Cái tài khoản 331.

v
Bài mẫu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
  • Các trường hợp phát sinh quan hệ thanh toán với người mua

– Với đặc thù là một doanh nghiệp thương mại tiêu thụ hàng hoá chính là xi măng, địa bàn tiêu thụ xi măng của Công ty trả rộng trên 15 tỉnh, thành phía Bắc. Do đó đối tượng khách hàng của Công ty rất đa dạng từ các công ty chuyên về xây dựng, có phát sinh nhu cầu thường xuyên phục vụ cho các công trình mang tính chất địa phương cũng như các công trình trọng điểm quốc gia đến các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu trong thị trường.

– Ngoài các khoản phải thu phát sinh từ việc bán xi măng cho các tổ chức, cá nhân Công ty còn các khoản phải thu từ các doanh nghiệp thuộc nội bộ Tổng công ty như: Phải thu do chi cước vận chuyển xi măng Hoàng Mai, phải thu do chi cước vận chuyển xi măng Tam Điệp… hoặc các khoản phải thu tiền điện, điện thoại của các đơn vị thuê kho…

  • Chính sách thanh toán

Với hàng hoá xi măng, người mua thường thanh toán với Công ty bằng tiền mặt (với số lượng xi măng ít, có giá trị nhỏ) hoặc tiền gửi ngân hàng (với số lượng xi măng có giá trị lớn) dựa trên hợp đồng cung cấp hàng hoá và chính sách thanh toán của từng công ty cho phù hợp. Thông thường khách hàng thực hiện trả chậm sau 25 ngày kể từ ngày giao hàng. Tuy nhiên Công ty không có chiết khấu thương mại hay chiết khấu thanh toán cho người mua và không có hàng bán bị trả lại. Nhưng có thực hiện khuyến mãi cho khách hàng với hai loại xi măng đó là: xi măng Tam Điệp và xi măng Bút Sơn.

Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng không lập dự phòng phải thu đối với các khoản phải thu của Công ty. Công ty chỉ có quan hệ thanh toán với các khách hàng trong nước và không phát sinh quan hệ thanh toán với người bán nước ngoài và bằng ngoại tệ.

  • Đối tượng thanh toán

Với địa bàn hoạt động trả rộng 15 tỉnh, thành phía Bắc, Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng tổ chức bán xi măng cho các công ty như: Công ty Vinaconex, Công ty Xây dựng số 4, Công ty Xây dựng số 6, Công ty TNHH Việt Thịnh, Công ty Xây lắp Phúc Khánh, Công ty TNHH Thương mại Quang Thành… thông qua Trụ sở Công ty, các chi nhánh, cửa hàng, trung tâm trực thuộc Công ty, ngoài ra còn có các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sử dụng xi măng. Bên cạnh đó, Công ty còn có hoạt động cho thuế kho bãi, do đó đối tượng khách hàng của Công ty còn là các đơn vị thuê kho bãi của Công ty.

Như vậy, đối tượng thanh toán của Công ty rất đa dạng và phong phú, do đó việc theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ các đối tượng khách hàng này là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.2.2.2. Phương pháp kế toán thanh toán với người mua tại Công ty

  • Hệ thống chứng từ kế toán

– Chứng từ liên quan đến quá trình bán hàng: Hợp đồng bán hàng, Hoá đơn tài chính, Phiếu xuất kho…

– Chứng từ liên quan đến các khoản phải thu của khách hàng: Biên bản nhận nợ, Phiếu thu, Giấy báo Có của ngân hàng…

Các chứng từ trên đều được Công ty lập theo đúng mẫu quy định của Bộ Tài chính. Sau khi đã được sử dụng làm cơ sở cho quá trình hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp, các chứng từ được đưa vào lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định.

Ví dụ 2:

Ngày 25/01/2006 Công ty Xây dựng số 6 ký hợp đồng mua xi măng Bỉm Sơn PCB40 của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng. Số lượng 80 tấn, đơn giá 754.000 đồng/tấn. Ngày giao hàng 08/11/2006. Thời hạn thanh toán: 25 ngày kể từ ngày giao hàng. Thanh toán bằng tiền chuyển khoản.

Các chứng từ thanh toán với khách hàng của Công ty bao gồm: Hợp đồng cung cấp hàng hoá, Hoá đơn GTGT, Phiếu xuất kho, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hoá, Giấy báo Có của ngân hàng. Dưới đây là mẫu Hoá đơn GTGT.

Để xem đầy đủ file word Bài mẫu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán các bạn tải tại đây: Bài mẫu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

bài mẫu kế toán tại website

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo